Miksi se ei pysy paikallaan -koulutus 10.11. ja 17.11.2023

Published On: 07.11.2023Categories: Uncategorized

Outloudin taustayhteisö Tampereen Kuntoutuspaja osk järjestää kaksiosaisen webinaarisarjan aiheesta Miksi se ei pysy paikallaan? – Lapsen itsesäätelytaitojen haasteet arjessa

Moniammatillinen koulutus on suunnattu terapeuteille ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Koulutuksen kesto on 6h ja se toteutetaan Zoom-yhteydellä perjantaina 10.11.2023 ja 17.11.2023 klo 12.30-15.30. Webinaari nauhoitetaan, joten voit katsoa tallenteen myöhemmin, jos et pääse paikalle. Koulutuksen hinta on 70€ per osallistuja (hintaan ei lisätä arvonlisäveroa).

Se, että lapsi kykenee istumaan paikoillaan, on monen tekijän summa: Lapsen aistijärjestelmän pitää olla riittävän kypsynyt, kehon hallinnan pitää olla kunnossa ja fyysisen ympäristön sekä aistiympäristön pitää mahdollistaa se, että istuminen on lapselle mahdollista. Lapsen pitää myös pystyä jäsentämään aikaa, suuntautua annettuun tehtävään ja hänen pitää ymmärtää ohjeet, joita hänelle on annettu. Nämä ovat vain muutamia asioita, joita taitoon tarvitaan.

Teoriaa ja käytäntöä yhdistelevässä koulutuksessa opit:

  • teoriatietoa lapsen aistijärjestelmän kehittymisestä ja sensomotorisista valmiuksista
  • miten lapsen haasteet voivat näkyä arjen tilanteissa
  • käytännössä testattuja keinoja erilaisiin ongelmatilanteisiin

Me rakastamme moniammatillista otetta kuntoutustyössä ja senpä takia järjestämme koulutuksen eri ammattiryhmien yhteistyönä. Kouluttajina toimivat Tampereen Kuntoutuspaja osk:n terapeutit:

  • Toimintaterapeutti Mari Halttula-Kalajainen (Sensorisen integraation teorian ja terapian koulutus)
  • Toimintaterapeutti Eveliina Zegblah (Sensorisen integraation teorian ja terapian koulutus)
  • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Soile Rautakallio
  • Toimintaterapeutti Heini-Maija Toivonen
  • Puheterapeutti, FM Ulla Sergejeff
  • Puheterapeutti, FM Tarja Seppänen

Ilmoittautumislomake: https://docs.google.com/forms/d/1KCbtNM3ELygNcld7HePtbgYqZ38tiylhZDLl9uUmDLs

Tervetuloa!